Ashus.ashus.net

Full Version: Windows 7 - nastavení restartu po Windows Update
You're currently viewing a stripped down version of our content. View the full version with proper formatting.
Windows 7 se snaží po instalaci Windows Update samy restartovat počítač. Pokud se vám toto chování nelíbí a chcete to mít ve svých rukách, nastavení si změníte.
Už tradičně z nabídky start spustíte gpedit.msc. Dále pokračujete do stromu níže:
[attachment=114]
Volba Zakázat automatické restartování... je celkem jasná, nespustí se odpočítávání s následným automatickým restartem při nečinnosti uživatele po aktualizaci.
Druhá volba - Opakovat dotaz na restartování... určuje, za jak dlouho se má systém připomenout, že je restart nutný. Ve vybírátku je možné ve výchozích hodnotách nastavit 10 min. - 4 hodiny, nastavením Povoleno a 1440 minut dosáhneme následného otravování až za 24 hodin:
[attachment=113]