Ashus.ashus.net

Full Version: Windows 7 - uvolnění 1GB disku (WMC/Recorded TV)
You're currently viewing a stripped down version of our content. View the full version with proper formatting.
Windows Media Center tuším po prvním spuštění (nevím přesně kdy) vytvoří dva půlgigové soubory jako timeshift buffer. Nachází se ve skryté složce v
Code:
c:\Users\Public\Recorded TV\
Soubory nejdou smazat, jediné řešení, které mě napadlo, bylo v registru smazat danou cestu. Po restartu se soubory samy smažou a bude tak na disku o 1GB víc.