Ashus.ashus.net

Full Version: Nastavení Full HD rozlišení v Aliens vs. Predator 2
You're currently viewing a stripped down version of our content. View the full version with proper formatting.
Pro rozlišení, které hra AvP2 nedovolí nastavit ručně spusťte loader hry, v Options zadejte následující:

Code:
+SCREENWIDTH 1920 +GameScreenWidth 1920 +SCREENHEIGHT 1200 +GameScreenHeight 1200 +BITDEPTH 32 +GameBitDepth 32
a zaškrtněte Always.
Pokud byste náhodou vlezli do nabídky Graphics, rozlišení se přepne do 640x480(x16). Pak stačí hru jednoduše restartovat.