Ashus.ashus.net

Full Version: Překlad stránky Googlem přímo z menu v Opeře
You're currently viewing a stripped down version of our content. View the full version with proper formatting.
V nabídce nástroje - nastavení - pokročilé volby - lišty a menu - dole v nabídce menu klikněte na duplikovat a v adresáři profilu Opery se objeví menu\standard_menu (1).ini. Upravte v UTF-8 a do sekce [Document Popup Menu] na vámi zvolené místo přijdete tento řádek:
Code:
Item, "Přeložit Googlem", = Go to page, "javascript: location.href='http://translate.google.com/translate?hl=cs&sl=auto&tl=cs&u='+encodeURIComponent('%u');" ,,, 0

Pak v Opeře znovu vyberte vaši upravenou verzi menu. Na stránkách pak v kontextové nabídce uvidíte novou položku Přeložit Googlem.
Canadian news is your source for the latest news, video, opinions and analysis from Canada and around the world.

https://www.canadiannewstoday.com/