Ashus.ashus.net

Full Version: Airlive 5460 - 21dB hack
You're currently viewing a stripped down version of our content. View the full version with proper formatting.
Jak nastavit v HW AP Airlive 5460 vysílací výkon až na 21 dB bez zásahů do firmwaru (EU)?
Celkem složitě, ale jde to. Přihlásíme se přes webové rozhraní k AP, otevřeme stránku Wireless Advanced Settings a po nastavení všech ostatních položek jak potřebujeme, provedeme následující:
v Opeře nebo jiném schopném prohlížeči otevřeme vývojářské nástroje, konkrétně DOM a najdeme element SELECT vedle TX power level, rozklikneme a prvnímu OPTIONu nastavíme value na 41. Pak už stačí ve formuláři vybrat Level 1 a po uložení a rebootu můžeme změnu zkontrolovat zobrazením zdrojového kódu stejné stránky a nalezením řádku txp= někde v javascriptu. Pokud tam bude stále 41, úprava se povedla.

Varování!
Tento hack určitě nepoužívejte se silnou anténou, jistě nechcete porušit státem určené normy.