Ashus.ashus.net

Full Version: Jak v Opeře rychle opravit špatně zadané doménové jméno
You're currently viewing a stripped down version of our content. View the full version with proper formatting.
V nastavení do kolonky http://opera:config#Network|HostNameWebLookupAddress vložíme:
Code:
http://www.google.cz/search?q=%s
a zaškrtneme http://opera:config#Network|EnableHostNameWebLookup.

Pokud se příště spleteme a zadáme např. při špatně změněném rozložení klávesnice "seynam.cy", google nám automaticky nabídne jako první odkaz správnou doménu Smile
Dobrý nápad, škoda jen, že se automaticky ten 1. výsledek od Googlu neotevře.