Ashus.ashus.net

Full Version: Zrychlení MySQL příkazu SHOW DATABASES při desetitisících DB
You're currently viewing a stripped down version of our content. View the full version with proper formatting.
Načítání PhpMyAdminu při 20 000 databázích je docela problém, trvá to okolo 4 minut. Vymyslel jsem řešení, které načítání solidně zrychlí (nehledají se složky, ale selectuje se z databáze).
Nejprve je nutno vytvořit ControlUsera - pojmenoval jsem ho phpmyadmin_optimizer. Je nutné mu přidělit právo SELECT na mysql.db.Db a mysql.db.User..
Code:
CREATE USER 'phpmyadmin_optimizer'@'localhost' IDENTIFIED BY '';
GRANT SELECT (`Db` , `User`) ON `mysql`.`db` TO 'phpmyadmin_optimizer'@'localhost'; 
Následně do konfigurace config.inc.php vložíte toto:

Code:
$cfg['DisplayDatabasesList'] = 'auto';

$cfg['Servers'][$i]['controluser'] = 'phpmyadmin_optimizer';
$cfg['Servers'][$i]['controlpass'] = '';
$cfg['Servers'][$i]['ShowDatabasesCommand'] = "SELECT Db FROM `mysql`.`db` WHERE User LIKE (SELECT IF(('#user#'='root'),'%','#user#'))"; 

Zajistíte zobrazení všech databází rootovi, ale ostatním uživatelům necháte zobrazit jen databáze, které jim patří.