Ashus.ashus.net

Full Version: Quick subtitle synchronizer
You're currently viewing a stripped down version of our content. View the full version with proper formatting.
Jde o jednoduchou aplikaci pro synchronizaci titulků. Máte jedny anglické a druhé české. Jedny sedí přesně a ty druhé vůbec. Touto aplikací je možno sloučit časy jedněch a texty druhých. Následná kontrola a úprava zahrnuje možnosti vkládání a posunu titulků, úprava textů atd.

https://subtitles.ashus.net/

[attachment=166]