Ashus.ashus.net

Full Version: Windows 7 - přepínátko priority mezi IPv4 a IPv6
You're currently viewing a stripped down version of our content. View the full version with proper formatting.
V přiloženém ZIPu jsou dva reg soubory pro modifikaci registru Windows. Jeden nastavuje prioritu IPv4, druhý zpátky na IPv6, tedy pokud máte dualstack spojení internetu, můžete si zvolit, které spojení se má používat prioritně. Po aplikování je nutný restart systému.

V případě tunelování IPv6 nebo pokud potřebujete používat VPN spojení, které je nakonfigurováno čistě v IPv4 k sítím, které jsou zároveň dostupné i přes IPv6 se to může hodit.