Ashus.ashus.net

Full Version: Nekuřácké restaurace
You're currently viewing a stripped down version of our content. View the full version with proper formatting.
Systém pro hledání restaurací v okolí s funkční geolokací z mobilu pod záštitou ostravské webhostingové společnosti Banan.cz.

Technologie: PHP, MySQL, JavaScript+jQuery

[attachment=167]

http://www.nekuracke-restaurace.cz
v rámci Banan.cz