Ashus.ashus.net

Full Version: Úkoly
You're currently viewing a stripped down version of our content. View the full version with proper formatting.
Malá responzivní aplikace pro záznam časů při práci. Automaticky sčítá časy a data ukládá při změně na server (pro případ pádu pracovní stanice). Dvojklikem se rychle doplní aktuální čas.

Technologie: PHP, JS - AJAX, Webnotification

[attachment=170]

https://ukoly.kafemlynek.cz/