Ashus.ashus.net

Full Version: Alfa ceník updater 0.002 CZ
You're currently viewing a stripped down version of our content. View the full version with proper formatting.
Tento program automaticky stáhne a rozbalí aktuální ceník společnosti Alfa Computer, s. r. o. do počítače v nastavitelném intervalu (při každém spuštění PC až jednou za týden).

[attachment=43]

Todo list:
  • opravit: při updatu při spuštění a následném ukončení může nastat access violation, neexistuje nějaký form nebo něco...