Ashus.ashus.net

Full Version: SMS 2 O2 0.008 CZ
You're currently viewing a stripped down version of our content. View the full version with proper formatting.
Tento program umí posílat SMSky na O2. Rozdělí se po 54 znacích nebo po slovech tak, aby se tam vlezly povinné reklamy od O2 a odešlou se (max. 10 zpráv po jednom kliknutí na tlačítko Odeslat). Posílají se v intervalu 5 sekund, aby nedošlo k zahlcení SMTP serveru nebo mobilního telefonu. Podporuje seznamy kontaktů (import CSV s tel. čísly a jmény).
Pro odesílání potřebuje mít správně nastaven SMTP server vašeho ISP.