Ashus.ashus.net

Full Version: Zobrazení síly signálu WiFi routerů
You're currently viewing a stripped down version of our content. View the full version with proper formatting.

HW AP AirCA8


Webové rozhraní hardwarového AP AirCA8 je v pohodě, ale chybí v něm síla signálu.
Tu zjistíme následovně:
  • připojíme se telnetem (výchozí port), přihlásíme se heslem
  • v seznamu příkazů mačkáme šipku dolů, až se objeví z_shell; potvrdíme
  • vložíme následující skript do příkazové řádky:
Code:
while [ 1 ] ; do cat /proc/net/ieee80211/wlan0/sta/* |grep last_rssi ; sleep 1 ; done

Každou vteřinu nám pak systém vypíše sílu signálu protější sítě:
Code:
last_rssi=26
last_rssi=27
last_rssi=25
last_rssi=26
...

HW AP Airlive WLA-5000 / Airlive AirMax 5

  • postup je skoro stejný jako u AirCA8, pouze do příkazové řádky zapíšeme:
Code:
while [ 1 ] ; do cat /proc/net/wireless ; sleep 1 ; done
a třetí sloupec zleva je link quality


Server - iwconfig v linuxu


Zjištění síly signálu na wifi kartě v linuxu se provádí pomocí iwconfig:
Code:
while [ 1 ] ; do iwconfig ath0 |grep "Link Quality" ; sleep 1 ; done
  • kde ath0 je název interfacu, který sledujeme (wlan0)


Vhodné pro štelování antén - na noťasu si pak pusťte lupu.