Ashus.ashus.net

Full Version: RadioGothic.net
You're currently viewing a stripped down version of our content. View the full version with proper formatting.
Webové stránky a aplikace na pozadí internetového rádia RadioGothic.net.

Technologie: PHP "z ničeho", MySQL, LiquidSoap, Cron

Práce:
  • stránky: tvorba designu, vícejazyčná podpora, zobrazování aktuálního počtu posluchačů a aktuální skladby v šoupátku přes AJAX, registrace uživatelů, aktivace účtů ověřením platného mailu, řešení zapomenutí hesla, uživatelská práva, návštěvní kniha s captchou, mazáním a smajlíky, AJAXový chat se smajlíky, uživatelské profily, seznam uživatelů, soukromé zprávy s volitelným upozorňováním na e-mail, pravidelná aktualizace playlistu, aktualizace posledních 20 hraných skladeb, písničky na přání s omezením proti opakování, počet přítomných lidí na stránkách, seznam přihlášených s odkazy na profily, malý přehrávač WMP a SWF v popup okně, grafy posluchačů přes PHP/RRDtool, kontaktní formulář s captchou pro nepřihlášené.
  • backend: vícenásobný AJAX (chat a obnovení názvu aktuální skladby), automatická aktualizace playlistu, skripty pro komunikaci s LiquidSoapem přes telnet - písničky na přání, přepis ID3 tagů na názvy souborů, při nové skladbě vzdálené spouštění aktualizace posledních 20, hlídání časového přepínání práv uživatelů (podle příspěvků), RRDtool.
  • celková doba práce 90h

[attachment=93]