Ashus.ashus.net

Full Version: Jack-russellterier.cz
You're currently viewing a stripped down version of our content. View the full version with proper formatting.
Stránky chovatelské stanice Jack Russell Teriérů
http://www.jack-russellterier.cz

Technologie: PHP, MySQL, vlastní jednoduchý CMS (AshCMS)

Práce:
  • stránky: vytvoření vlastního CMS, obsah webových stránek se upravuje ve Wysiwyg editoru TinyMCE (uloženo v DB), editor menu, správa obrázků s generátorem náhledů, Javascriptové zvětšování obrázků na obrazovku, návštěvní kniha. (32h)
  • distribuce: zakoupení domény, webhostingu, konfigurace mailboxu, přidání do Googlu, vytvoření dynamické Google SiteMap. (3h)

[attachment=94]