Ashus.ashus.net

Full Version: Sekající se Quicktime HD videa v MPC
You're currently viewing a stripped down version of our content. View the full version with proper formatting.
Možná jste se taky setkali s problémem sekaných HD trailerů Quicktime v MPC.
Při obvyklé instalaci Media Player Classicu (a QT-Lite) se použije výchozí mód pro přehrávání Quicktime MOVů, tj. nabídka Filtry v kontextové nabídce je zašedlá. V tomto případě se používá pomalý QuickTime mód, protože se videa sekají.

Problém šlo obejít přejmenováním koncovky videa na HDMOV, jenže to bylo celkem pracné všechno přejmenovávat. Takže lepší řešení je v nabídce Možnosti - Formáty. Najdete QuickTime soubory a vpravo kliknete na text QuickTime, objeví se selectbox, kde stačí vybrat DirectShow a nastavení uložit.
Pak už jen otevřte MOV v MPC a video bude plynulé. Tj. nabídka Filtry bude povolená a pro dekódování se použije CoreAVC nebo jiný schopný kodek v systému.