Ashus.ashus.net

Full Version: Odemknutí videí C&C: Red Alert 3
You're currently viewing a stripped down version of our content. View the full version with proper formatting.
Buď můžete hru dohrát, nebo si zazálohujte soubor ProfileData.ini v adresáři Documents and Settings\[Uživatel]\Application data\Red Alert 3\Profiles\[Jméno profilu]\ a jeho obsah přepište v notepadu na následující:
Code:
PPK = 905537219033304WWW1

keywords: unlock movies, red alert 3

Red Alert 3: Uprising - opět ProfileData.ini
Code:
PPK = 35634102=>==38973897389738971296705