Ashus.ashus.net

Full Version: Řešení chyby při aktualizaci NOD32 č. 0x101a
You're currently viewing a stripped down version of our content. View the full version with proper formatting.
Antivirus NOD32 hlásil při pokusu o aktualizaci Nedokumentovanou chybu (Undocumented error) č. 0x101a, v logu antiviru bylo číslo 0x%04x.

Díky Googlu jsem zjistil, že chyba souvisí s pokusem o zápis nových aktualizovaných souborů a může být způsobena místem na disku nebo právy uživatelů. Nepomáhala ani reinstalace a všeljaké čištění, ani změna uživatele spouštějícího službu ESET.

V nedávné době jsem prováděl rozdělení disků na dva malé a zbytek jedno velké RAID-0 striped pole a náš problém byl v přesunu Program files na druhý malý disk. Přitom jsem vytvářel hardlink (=Junction = zástupce adresáře, transparentní pro programy) programem Linkd. Všechny programy tudíž dál fungovaly, protože viděly svou cestu jako C:\program files\* i když byly fyzicky na druhém disku, tj. v G:\program files\*. Problém byl v ochraně NOD32, pokud je nainstalován, služba ani ovládací program nemusí běžet, ale ani tak uživatel nemůže smazat důležité soubory antiviru. Aspoň přes C:\program files\eset\* to nešlo. Když jsem to zkusil přes G:, nebyl v tom problém.

Stačilo tedy přeinstalovat antivir na skutečné fyzické umístění, tedy na disk G: --> NOD32 nemůže běžet přes hardlink.