Ashus.ashus.net

Full Version: Jak mi psát
You're currently viewing a stripped down version of our content. View the full version with proper formatting.
Kontakty na mě najdete všude možně, třeba na stránce AP Ash: O nás.
Neodpovídám nikomu na dotazy typu Ahoj, jsi tam?, od chit-chatu máte seznamky.

Taková otázka je naprosto zbytečná a rozčiluje mně. Pokud takové okno vidím, hned ho zavírám. Stane se, že podobnýma otázkama někdo komunikační kanál spamuje, pak dostane jednoduše ban.
Kdo něco chce, ať jde rovnou k věci, podle inteligence otázky a možností odpovím.

Na otázky blbé a leviné nečekejte odpovědi. Viz. Jak se správně ptát.