Ashus.ashus.net
Nastavení minimálních oprávnění v podsložkách - Printable Version

+- Ashus.ashus.net (https://ashus.ashus.net)
+-- Forum: My creations (https://ashus.ashus.net/forum-3.html)
+--- Forum: Bash scripts (https://ashus.ashus.net/forum-17.html)
+--- Thread: Nastavení minimálních oprávnění v podsložkách (/thread-157.html)Nastavení minimálních oprávnění v podsložkách - Ashus - 21.4.2014

Rekurzivní nastavení oprávnění souborů na 664 a složek do 10. úrovně na 775 se provádí tímto:
Code:
chown -R www-data:www-data *
chmod -R 640 *
find . -maxdepth 10 -type d -exec chmod 750 {} \;