Ashus.ashus.net

Full Version: Rewoko
You're currently viewing a stripped down version of our content. View the full version with proper formatting.
Rewoko je aplikace, která pravidelně kontroluje obsah webových stránek. Spočítá na nich nálezy regulárních výrazů a vytvoří kontrolní součet jejich obsahu. Při změně CRC pak změní jedinečné ID v RSS feedu. Tím uživateli při konkrétní změně hlídaných stránek vyskočí novinka. Každý uživatel si pak může zvolit, které stránky z celku bude sledovat.

Služba využívá PHP, MySQL a Cron.


[attachment=98]

Název je složenina RegExpu a známé webové služby Woko pro hlídání změn stránek.
Dobrá věcička, dík.
toto je placený projekt nebo jsou skripty atd.... volně dostupné? popř. pokud bych měl zájem, na kolik by mě to vyšlo?
Za 400 Kč můžu poskytnout zdroje; bude třeba kód oddělit od mého interního systému. Měl by pak běžet na nějakém hostingu (cron je nutností).