Thread Rating:
  • 0 Vote(s) - 0 Average
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Nastavení minimálních oprávnění v podsložkách
#1

Rekurzivní nastavení oprávnění souborů na 664 a složek do 10. úrovně na 775 se provádí tímto:
Code:
chown -R www-data:www-data *
chmod -R 640 *
find . -maxdepth 10 -type d -exec chmod 750 {} \;

[Image: kavove-zrnka-lajna.jpg]
Coffee phreak!
Reply
Users browsing this thread: 1 Guest(s)